تعداد سیگاری‌های دنیا با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر به بالاترین رقم تاریخ رسید که تقریبا حدود یک‌سوم آنها (۳۴۱ میلیون نفر) در چین زندگی می‌کنند.