مقامات ایتالیا اعلام کردند قصد دارند با افزایش سرعت تزریق واکسن، تا ماه سپتامبر دستکم ۸۰ درصد جمعیت کشور را در برابر کووید ۱۹ واکسینه کنند.