بر اثر تیراندازی در یک مراسم تولد در شهر کلرادو سپرینگز در ایالت کلرادوی آمریکا هفت نفر، از جمله فرد مظنون کشته شدند.