منابع داخلی سوریه می‌گویند که بالگردهای آمریکایی ۷۰ تروریست داعشی را از زندانی در استان الحکسه به پایگاه «التنف» منتقل کردند.