مقامات آمریکایی می‌گویند تیراندازی در محوطه مدرسه ای واقع در کالیفرنیا دست کم شش زخمی برجای گذاشته است.