درگیری‌ها در استان‌های مختلف افغانستان در حال ادامه دارد که نگرانی‌ها از جنگ و نبرد‌های بیشتر با رسیدن فصل بهار رو به افزایش است و هیأت‌های مذاکره کننده دو طرف نیز میز گفتگو در دوحه را ترک کرده اند.