مقام‌های اتریشی اعلام کرندد که طوفان و باد شدید باعث ریشه کن شدن درختان در این کشور و مرگ ۵ نفر شده است.