هلال احمر لیبی اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک قایق در مجاورت سواحل این کشور، حدود ۵۰ مهاجر جان خود را از دست دادند.