جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به نیم میلیون نفر در جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست داده‌اند.