منابع خبری از کشته شدن ۴ نفر در پی سقوط یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا در شمال نروژ خبر دادند.