وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس اعلام کرد در شبانه روز گذشته ۳۲ هزار و ۳۲۲ نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند.