یک نظامی لهستانی در بحبوحه تنش مرزی با بلاروس بخاطر بحران پناهجویان، کشته شد.