یک مزاحم تلفنی رئیس جمهور پیشین آمریکا را فریب داد و خود را یکی از مجری‌های مشهور تلویزیونی جا زد.