نظامیان صهیونیست یکی از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را در کرانه باختری بازداشت کردند.