نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش مجدد به تجمع فلسطینی ها در منطقه باب العامود در قدس اشغالی آنها را سرکوب و شماری از آنان را دستگیر کردند.