جاستین ترودو،نخست وزیر کانادا، اولین مقام خارجی است که بایدن با وی صحبت کرده است.