آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به صورت تلفنی گفتگو کرد.