وزرای خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی درباره موضوعات مختلف از جمله روابط دوجانبه، ایران و توافقات سازش گفتگو کردند.