رئیس هیات روسیه در مذاکرات برجام از دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و گفت‌وگو پیرامون رفع تحریم ها و اجرای کامل این توافق خبر داد.