گفتگوی برجامی روسیه و آمریکا در وین، شکایت ترکیه از عربستان در سازمان جهانی تجارت، تحرکات گسترده عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، درخواست افغانستان و هند برای تحریم طالبان در سازمان ملل و تشدید تنش ها میان روسیه و اتحادیه اروپا از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.