رئیس دفتر سیاسی حماس از مواضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت فلسطین و حمایت از حقوق سیاسی و میدانی این مردم و گروه‌های مقاومت در برابر اشغالگران قدردانی کرد.