یک مقام نظامی روس از ماموریت مشترک نیرو‌های این کشور با ترکیه در شمال شرقی سوریه با مشارکت بالگردها، خودرو‌های زرهی و ضد مین خبر داد.