چین شیوع گسترده کرونا را عامل تشدید بحران در فرزندآوری و تشکیل خانواده می‌داند.