تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز جمعه مورخ ۲۲ مهرماه جاری از رودهن به سمت آمل ممنوع است و در صورت اعلام مامورین پلیس راه درمحل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ همانروز از آب اسک به سمت رودهن در محدوده مشاء به صورت مقطعی یکطرفه انجام می شود.