پلیس اسپانیا ۱۵ تن موارد مخدر را در سواحل جزیره قناری در این کشور کشف و ضبط کرد.