– اداره دفاع مدنی عراق از کشف ۱۴۳ جسد در یک گور دسته جمعی در شهر موصل در استان نینوا خبر داد.