نیروهای امنیتی عراق از کشف و ضبط یک تن مواد منفجره در بغداد خبر دادند.