یک نمونه یخی با قدمت ۳ الی ۵ میلیون سال توسط محققان در قطب جنوب کشف شده است.