محققان می‌گویند دی‌ان‌ای ۲ میلیون ساله در گرینلند کشف کرده‌اند.