یک کمیته علمی دولت انگلیس از کشف دو گونه جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که یکی از این‌‌ دو گونه، نگرانی پژوهشگران را برانگیخته است.