یک کشیش در پی تیراندازی در تگزاس کشته شددر جریان تیراندازی در کلیسایی در ایالت تگزاس، یک کشیش کشته شد.