در مدت بیست و چهار ساعت،​ بیش از یکصد و سه هزار و پانصد مورد جدید از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در هند ثبت شد.