این خبر در حالی اعلام شد که پیشتر «لوک لتلو» نماینده منتخب ایالت لوئیزیانا در مجلس نمایندگان آمریکا در ۴۱ سالگی قربانی این ویروس شد.