کره شمالی این اقدامات را مانورهای دفاعی در مقابل رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی می‌داند و حتی این مساله را نیز مطرح کرده که این دو متحد بهای بسیار سنگینی را بابت برگزاری رزمایش هوایی خود می‌پردازند.