پلیس کره شمالی تردد خودروهایی را که از شیشه‌های دودی استفاده می‌کنند محدود کرده چون از نگاه دولتمردان این کشور، شیشه دودی نماد سرمایه‌داری و غربگرایی است که به طور خزنده فرهنگ کره شمالی را هدف گرفته است.