منابع خبری اسرائیل از بازداشت دو تبعه اسرائیلی در ترکیه خبر دادند.