وزارت امور خارجه کانادا بامداد چهارشنبه پرتاب های موشکی بی پروای کره شمالی را که صلح، امنیت و ثبات در منطقه هند و اقیانوس آرام را تهدید می کند به شدت محکوم کرد.