منابع تجاری می‌گویند ممکن است عربستان قیمت بیشتر گریدهای نفت خامی را که به آسیا صادر می‌کند، در ماه دسامبر (یک ماه دیگر) کاهش دهد، زیرا مصرف سوخت چین به دلیل محدودیت‌های کرونایی از آنچه پیش‌بینی می‌شد پایین‌تر بوده است.