سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ایالات متحده به شدت بیمار است و گروه G۷ باید نبض آمریکا را بگیرد و نسخه‌ای برای آن بنویسد.