سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت، آمریکا باید از تهدید خواندن چین دست بردارد.