یک استان در چین به دختران و زنان مجرد اجازه می‌دهد کودکان بی سرپرست را به فرزندخواندگی بپذیرند.