یکی از نشانه‌هایی که می‌تواند زنگ هشداری برای ما باشد، تمایل به خوردن یخ است. در این مطلب به علل احتمالی ولع شدید به خوردن یخ و راه‌های درمان آن می‌پردازیم.