روابط عربستان و آمریکا در سال های اخیر رو به افول بوده است؛ به ویژه در دوران دولت دموکرات جو بایدن، شکاف میان واشنگتن و ریاض روز به روز بیشتر شده است. تصمیم عربستان در همراهی با روسیه برای کاهش تولید نفت در نشست اوپک پلاس، این شکاف را به وضوح نشان داد و کار آمریکا و عربستان به درگیری لفظی کشیده شد.