وزیر خارجه ترکیه در سخنانی مدعی شد که این کشور با دولت سوریه روابط امنیتی دارد و هنوز برای برقراری روابط دیپلماتیک تصمیمی نگرفته است.