نیروهای پلیس نیویورک بامداد دوشنبه فردی که با چاقو در مترو ۲ نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده بود دستگیر کردند.