رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که به نخست‌وزیر اسرائیل پیشنهاد داده که مذاکراتی بین روسیه و اوکراین در قدس برگزار کند.