یک شبکه لبنانی خبر داد که وزیر امور خارجه مصر از جانب رئیس جمهور این کشور پیامی در ارتباط با تشکیل دولت به همتای لبنانی او تحویل می‌دهد.