سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که همچنان مسیر طولانی پیش روی مذاکرات وین برای احیای برجام وجود دارد.