اداره ملی رادیو و تلویزیون چین عصر پنجشنبه از ممنوع شدن پخش سرویس جهانی بی. بی. سی در این کشور خبر داد.