کفیل نخست وزیری ارمنستان امروز و در جریان رأی گیری پارلمان این کشور از مجلس ملی رأی اعتماد بدست نیاورد تا راه برای انتخابات زودهنگام در این کشور فراهم شود.